Oferta terapeutyczna gabinetu

Wsparcie w sytuacji kryzysu

 • indywidualnego,
 • partnerskiego, małżeńskiego
 • rodzinnego

Terapia w obszarze problemów seksualnych:

 • brak satysfakcji seksualnej
 • zmniejszenie lub utrata potrzeb seksualnych (osłabienie popędu)
 • awersja seksualna (niechęć do seksu lub partnera/partnerki)
 • dyspareunia (odczuwanie bólu podczas zbliżenia)
 • problemy z lubrykacją
 • trudności w uzyskaniu orgazmu
 • zaburzenia erekcji
 • wytrysk przedwczesny
 • problemy związane z popędem i specyfiką dążeń seksualnych
 • trudności związane z orientacją płciową (akceptacja, coming-out)
 • zagadnienia związane z tożsamością płciową (kobiecość/męskość)
 • inne trudności związane ze sferą seksualną

Pomoc w zakresie trudności lękowych i adaptacyjnych:

 • pogorszenie funkcjonowania w różnych sferach życia
 • obniżenie/wahania nastroju
 • stres, wypalenie zawodowe
 • przeżywanie żałoby

Terapia indywidualna
Spotkania trwają 50 min, obejmują wstępną diagnozę problemu, ustalenie kontraktu terapeutycznego i pracę nad osiągnięciem uzgodnionych celów.

Konsultacja / terapia indywidualna: 50 min 200 - 230 zł

Terapia par
Spotkania trwają 50 min z udziałem obojga partnerów/małżonków i obejmują wstępną diagnozę problemu, ustalenie kontraktu terapeutycznego i pracę nad osiągnięciem uzgodnionych celów.

Konsultacja / terapia par: 50 min 300 - 330 zł