Jak zadbać o udany seks?

Udany seks ma jedną podstawową zasadę. Mimo iż jest to coś tak oczywistego, chociaż nie zawsze występuje, jest to, by oboje partnerzy chcieli tego zbliżenia. Niezależnie od motywacji która napędza zbliżenie seksualne, najważniejsze jest to, by oboje partnerzy chcieli tego zbliżenia, w takiej formie w jakiej ono się odbywa, z tym partnerem z którym się odbywa, w takim czasie, okolicznościach. Podsumowując, żeby była zgoda, przyzwolenie i chęć na to co się dzieje. Oprócz tego ważne jest, by oboje i partner i partnerka odczuwali komfort, by obie strony wiedziały czego wzajemnie oczekują i potrzebują, żeby mogły to sobie zapewnić. Kolejnym warunkiem jest, by zbliżenie przebiegało w atmosferze wzajemnej akceptacji. Poczucie swobody, rozluźnienie, relaks, bycie „tu i teraz" co jest absolutną definicją udanego zbliżenia seksualnego!
http://portalzdrowiaseksualnego.pl/sekspert/udany-seks/