Awersja seksualna - niechęć do zbliżeń

Awersja to innymi słowy niechęć do seksu. Jest to forma dysfunkcji seksualnej polegająca na unikaniu relacji seksualnych, związanym czasami z odczuciem wstrętu wobec wszelkich przejawów seksualności. Z awersją seksualną mamy do czynienia wtedy, gdy odczuwamy niechęć do seksualności. Awersja może mieć różne stopnei natężenia: awersje mozżemy odczuwac do współżycia z konkretnym partnerem lub partnerką; możemy odczuwać niechęć do seksualności, tematów natury seksualnej, przejawów seksualności swojej i innych. Największym natężeniem awersji, skrajnością wręcz jest niechęć do płci, która dotychczas była objęta zainteresowaniem seksualnym, czyli , na przykład, niechęć do mężczyzn lub kobiet w ogóle, nie tylko w sferze seksualnej. Z awersją seksualną mamy do czynienia dosyć często, ponieważ niestety jest ona łatwa do wytworzenia w relacji partnerskiej. Wystarczy, że jedna ze stron współżyje w takich sytuacjach, w takich warunkach z taka częstotliwością, który jej nie odpowiada.
http://portalzdrowiaseksualnego.pl/osiemnascie/awersja-seksualna/